Radošā industrija '2018, pasākumi Rīgā un Latvijā kultūras ziņās

Kino un kultūras radošā industrija '2018

Kultūras ziņu apskati un filmas online kinoteātrī bez maksas, abonē interneta TV par zemāko cenu » radošās industrijas pasākumi & izklaides programma ziņās 2018 » kino māksla & kur skatīties filmas internetā // izziņai » radošā industrija: kopums, kam raksturīgs ne tikai radošs entuziasms, bet arī spēja pelnīt


 • Ziemassvētki - tirdziņi un pasākumi un programmasAKTUĀLI ŠOBRĪD:
  Latvijas simtgade »

   

  FILMAS UN SERIĀLI TIEŠSAISTĒ

  Populārākie seriāli Krievijā - skaties internetā, online kinoteātrī bez maksas

   

  DER ZINĀT: māksla var dziedināt un var arī postīt. Ļaujies tai, kura dziedina..

   

 • Dāvini dāvanas - kinorandiņš - kinoteātra apmeklējums diviem
 • Filmas internetā online kinoteātros bez maksas
 • Dāvini dāvanas - vīns, alus, siers un uzkodas / degustācijas
 • Biogrāfiskās mākslas filmas

  Biogrāfiskās mākslas filmas ir kino filmas, kuras uzņemtas pēc patiesiem notikumiem. Šāda veida kinodarbi ir lielisks materiāls, kā aizraujošā veidā iepazīt populāru personību, skandalozu notikumu vai vienkāršu cilvēku neticamos dzīvesstāstus. Uzzini vairāk par skatītāju visaugstāk novērtētajām filmām, kuras uzņemtas pēc patiesiem notikumiem: biogrāfisko filmu TOP's »
 • Kino industrijas jaunumi • Dāvini dāvanas - kinoteātra apmeklējums ģimenei

 • Shoppings kopā ar dizaineri

  Iepirkšanās kopā ar dizaineri palīdzēs jums neapjukt lielo iespēju priekšā mājokļa labiekārtošanā:
  * ieskaties cenrādī »
 • TAS VARĒTU TEVI INTERESĒT


  Ziemassvētki - dāvanas svētkos, pasākumi, izklaide un atpūta

  AKKA/LAA Ziņas- autoratlīdzības sadale 2012 g. decembrī

  Publicēts | decembris 18, 2012 |

  AKKA LAA ziņas / autoratlīdzības sadale 2012.g. nogale 2012. gada decembrī autortiesību aģentūra AKKA/LAA Latvijas autoriem izmaksā atlīdzību par viņu darbu izmantojumu- dzīvajā izpildījumā, teātros, Latvijas televīzijā un Latvijas radio, kabeļtelevīzijās un nesēju atlīdzību,- kopsummā par 81 340 latiem.

  Šajā AKKA/LAA decembra sadalē autoratlīdzību 22 525 latu apjomā saņem autori, kuru darbi ir izpildīti lielajos koncertos 2012.gada otrajā pusē un par kuriem maksātas relatīvi lielas autoratlīdzības. Starp šādiem koncertiem ir tādi pasākumi kā Olgas Rajeckas jubileja, Marijas Naumovas, Intara Busuļa, Nacionālā Simfoniskā orķestra un citu mākslinieku lielkoncerti.

  19 249 latus AKKA/LAA izmaksā Latvijas autoriem, kuru darbi atskaņoti ārzemēs.
  Latvijas autoru darbi izmantoti un autoratlīdzība atsūtīta no tādām valstīm kā Brazīlijas, Francijas, Japānas, Lietuvas, Somijas, Šveices u.c.. Ārvalstīs jau tradicionāli ir iecienīta Raimonda Paula un grupas Prāta Vētra daiļrade, bet kaimiņu valstīs popularitāti gūst arī šī gada Autortiesību Bezgalības balvas ieguvējs Lauris Reiniks. Mazākas summas no ārvalstīm saņem arī atsevišķi citi Latvijas autori.

  20 589 lati sadalīti autoriem, kuru darbi izmantoti TV3 2011.gadā; 9627 lati – izrāžu autoriem, kuru darbi izmantoti teātros. Tāpat atlīdzību 5663 latu apmērā saņems dramatisko darbu autori, kuru darbi rādīti LTV. Sadalītas arī atsevišķas mazākas summas par vizuālās mākslas darbu izmantojumu, literāru darbu izmantojumu internetā, gleznu tālākpārdošanu u.c.

  Šī gada 17.decembrī atlīdzība tiek izmaksāta arī ārvalstu autoriem par viņu radīto muzikālo darbu izmantojumu Latvijā kopsumā par 1 050 554 latiem. Šajā summā ir darbu izmantojums publiskajā izpildījumā, par viņu darbu raidīšanu un retranslēšanu 2011.gadā, kā arī par lielajiem koncertiem 2012.gadā. Ja Latvijas autoriem atlīdzība tiek maksāta katru mēnesi, tad ārvalstu autoriem (izņemot lielos koncertus) šī autoratlīdzība tiek izmaksāta reizi gadā.

  Šogad atlīdzību saņem tie autori, kuru darbi 2011.gadā ir izmantoti publiskajā patapinājumā Latvijas bibliotēkās. 58 790 latus saņems literāro darbu autori, 436 latus – fonogrammu autori, 78 latus nošu autori un 39 latus – audiovizuālo darbu autori. AKKA/LAA atgādina, ka šo atlīdzību autori saņem no valsts budžeta un tā tiek sadalīta saskaņā ar bibliotēku iesniegtajām atskaitēm.

  Autori jautā, AKKA/LAA atbild

  No iepriekšējā gada pārskata izriet, ka atskaitījumi administrēšanas izdevumiem bijuši vidēji 20%. Vai ir saņemti biedru jautājumi par atskaitījumu lielumu?

  Saskaņā ar AKKA/LAA biedrības un autoru līgumu Administratīvie izdevumi autoru tiesību īstenošanai kolektīvajā pārvaldījumā nedrīkst pārsniegt 25%. Tātad – ja izdevumi ir 20%, nav pamata autoru sūdzībām. Realitātē daudzās darbu izmantojumu kategorijās administratīvie atskaitījumi ir mazāki – piemēram, par lugu izrādēm teātrī administratīvie atskaitījumi ir 10% no autoru bruto ieņēmumiem. Likums nosaka: no iekasētās atlīdzības drīkst atskaitīt tikai faktiskos izdevumus, kas rodas, licencējot darbu lietojumu, iekasējot, sadalot un izmaksājot atlīdzību. Turklāt padomē esošie autori ir ieinteresēti apstiprināt maksimāli zemus administrēšanas izdevumus, tāpēc šo izdevumu apjoms regulāri tiek pārskatīts attiecībā uz dažādiem darbu izmantojuma veidiem un iekasētās atlīdzības apjomu un kopumā ar ienākumu un izdevumu tāmi.

  Vai kaut reizi AKKA/LAA administratīvo gada izdevumu lielums faktiski ir sasniedzis šo 25% apmēru, vai arī svārstās aptuveni 20% apmērā, kā 2011.gadā?

  Administrēšanas izdevumi nekad nav sasnieguši 25% apmēru. 2008.gadā, kad bija lielākie ieņēmumi AKKA/LAA pastāvēšanas vēsturē, tie bija pat 16% – zemākie Baltijas valstīs. Tiesību administrēšanas darbu apjoms paliek ik gadu tas pats, jo AKKA/LAA ir viena no pasaules 50 attīstītajām autoru biedrībām un tai jāatbilst visiem starptautiskajiem kvalitātes kritērijiem, lai profesionāli strādātu gan ar nacionālajiem autoriem, gan ar pasaules autoriem starptautiski. Tātad – jo lielāki ieņēmumi, jo kopumā mazāku procentuālo daļu no tiem veido faktiskie atskaitījumi administrēšanai.

  Par komunikāciju ar darbu izmantotājiem un atskaišu formātiem: kādā formātā raidorganizācijas iesniedz atskaites?

  Šobrīd raidorganizācijas iesniedz atskaites par darbu izmantojumu saskaņā ar savstarpējā līgumā apstiprināto, lielākā daļa raidorganizāciju sūta atskaites sev ērtā formātā, tai skaitā excel, htm, tff, txt, tff. AKKA/LAA atšķirībā no māsu organizācijām ārvalstīs pielāgojas izmantotājiem. AKKA/LAA svarīgākais, lai dati būtu pietiekami un labi strukturēti – lai noteikti būtu minēts darba autors un nosaukums. Tikai darba nosaukumus vien ir nepietiekams atlīdzības sadalei.

  Cik regulāri tiek pārskatīti tarifi muzikālo darbu izmantošanai? Vairākas raidorganizācijas joprojām nemaksā saskaņā ar noteiktajiem tarifiem, vai maksā nepietiekamā apmērā. Tām ir viedoklis, ka AKKA/LAA tarifi esot augstāk nekā citām organizācijām. Vai ir veikts tarifu apmēra salīdzinājums ar citām Eiropas Savienības valstīm, un, ja jā, tad kādā līmenī ir AKKA/LAA tarifi?

  Tarifus padome pārskata regulāri, reaģējot uz jaunu autoru darbu izmantojuma veidu parādīšanos, kā arī uz makroekonomiskām svārstībām. Raidorganizāciju tarifs vērtēts gan Konkurences padomē, gan Administratīvās tiesas visās instancēs un pēc ilgstošas izpētes atzīts, ka AKKA/LAA tarifi salīdzinājumā ar citu Eiropas kolektīvā pārvaldījuma tiesību organizāciju tarifiem ir samērīgi un zemi, tie ir starp pieciem zemākajiem.

  Kāda ir Kultūras ministrijas loma autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju regulējumā?

  Autortiesību organizācijas ir pašu autoru dibinātas, nevalstiskas pilsoņu biedrības. Tiesības apvienoties biedrībās un realizēt savas tiesības ir demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības pamats, nostiprināts arī mūsu valsts pamatlikumā. Pārmērīga valsts iejaukšanās, vai to veiktu Kultūras ministrija vai cita valstiska organizācija, un biedrību patstāvības ierobežošana nebūtu demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem atbilstoša. Taču pilsoņu apvienībām, kas tāpat kā AKKA/LAA strādā ar pilsoņu tiesību realizēšanu, svarīgs valstisks atbalsts, kam būtu jāizpaužas stabilā un labi realizējamā likumdošanas sistēmā. Diemžēl divās iepriekšējās Saeimās divas iepriekšējās Izglītības un kultūras komisijas noraidīja Kultūras ministrijas nekvalitatīvi sagatavotos grozījumus Autortiesību likumā. Arī patlabanējās Saeimas atbilstošā komisija darbojas ar KM grozījumiem likumā, kas tāpat lielākoties ir neprofesionāli, nejuridiski, neatbilst Latvijas Satversmei un starptautiskām normām. Komisijas biedri spiesti veikt ierēdņu nepadarīto, patlaban ir noraidīti daudzi grozījumi, tomēr darbs turpinās. Ir nepieciešami ierēdņi speciālisti, ir nepieciešams, lai visu intelektuālā īpašuma jomu valstī pārraudzītu viena institūcija – Tieslietu ministrija, kas vienīgā no ministrijām pati nav arī autortiesību aizsargātu darbu liela izmantotāja, kāda ir Kultūras ministrija, kas tos lieto gan bibliotēkās, muzejos, teātros, Dziesmusvētkos u.c. savas pakļautības institūcijās un sarīkojumos, nonākot interešu konfliktā attiecībā uz autortiesību jomas pārraudzības funkciju un autoru darbu lietojuma nepieciešamību savas pakļautības iestādēs.

  Kultūras dzīve Latvijā online retrospektīvā / notikumi & pasākumi + kino mākslas filmas, kuras ir vērts skatīties  Komentāri  Neatradi, ko skatīties internetā?
  Jaunākās filmas kinoteātros, meklē un skaties
  mākslas vai dokumentālo filmu piedāvājumu
  KINO AFIŠA

  + Latviešu mākslas filmas, ārzemju mākslas kino
  Baltijas un Krievijas filmas online kinoteātros šobrīd

  Latviešu, ārzemju un krievu filmas kinoteātros šobrīd

  Kino māksla, vide un kultūra »  Dāvini dāvanas - SPA komlekti skaistumkopšanai

  Kultūras pasākumi un programmas 2017 / Kino & kultūras radošā industrija, filmas online  • 
 • Redaktora sleja

  Saziņa, vide un kultūra- process ceļā uz izjūtām caur radīšanu, verbālu un materiālu saskarsmi. Tas ir arī vārdojums- vibrācijas, kas iemājo lietās. Tās nemēdz pagaist, bet gan ceļo un dzīvo pārmijās, tās iemājo formās, ko esam radījuši. Tās uzrunā mūs un sasaista ikdienu ar esību: uzzināt vairāk »

  Radošās industrijas ceļā uz biznesu caur jaunām izjūtām, mākslu un radīšanu:

  Ir vērts nodalīt divus atšķirīgus radošās industrijas veidus: radošo biznesa industriju no radošās kultūras industrijas. Protams, radošums izriet no kultūras, tomēr kultūra ne vienmēr pārtop par biznesu. Taču kultūra ir sponsoru iecienīts objekts, tā ir labs iedvesmas avots, arī biznesa reklāmas fons un mārketinga instruments. Līdz ar to, ja vārguļos kultūra, arī bizness kļūs robustāks un radoši nekulturālāks, tas pazemina arī sabiedrības komforta stāvokli.


 • 

  Latvijas Reitingi
  Kino un kultūras radošā industrija '2018 / filmas online
  Vērtējums: 4.3/5, izanalizējot 15287 apmeklējumus

  Top.LV
  KULTURASINDUSTRIJA.LV ir brīvprātīgi organizēts kino un kultūras radošās industrijas projekts, kurā nopublicētie materiāli var būt aizsargāti ar autortiesībām.
  Iepazīsties ar KULTURASINDUSTRIJA.LV autoru un iespējām kļūt par partneri, atbalstot šo radošās kultūras industrijas projektu: uzzini vairāk »

  KULTURASINDUSTRIJA.LV Ⓟ Uldis Altens